NYHETER

Föreningen GCI inbjuder till kurs Elever med funktionsvarianter -
Bemötande och anpassningar.


Lördag den 18 november kl 10.00 - 12.00 på GIH.
Mer info och anmälan på www.gci.nu

Välkommen till ffP - forum för Psykomotorik!

Genom lek och lustfyllda rörelseaktiviteter skapar vi förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla!

Med ett medvetet förhållningssätt, engagemang, känsla och kreativitet har vi som mål att överträffa förväntningar.

Vår verksamhet vänder sig till alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxna och är helt ideell och opolitisk.


Kropp och Rörelse för utveckling och lärande – Psykomotoriskt förhållningssätt