NYHETER
Den 18 mars 2019 beslutades att avveckla föreningen Forum för Psykomotorik.

Hemsidan kommer att stängas ner vid årsskiftet.

Det kommer att finnas en samlad dokumentation om föreningens verksamhet på Föreningsarkivet i Stockholm.

Vid frågor och funderingar kring detta, kontakta Inger Johansson på adress: inger@lyckansberg.net

Välkommen till ffP - forum för Psykomotorik!

Genom lek och lustfyllda rörelseaktiviteter skapar vi förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla!

Med ett medvetet förhållningssätt, engagemang, känsla och kreativitet har vi som mål att överträffa förväntningar.

Vår verksamhet vänder sig till alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxna och är helt ideell och opolitisk.


Kropp och Rörelse för utveckling och lärande – Psykomotoriskt förhållningssätt